Licencje

Większość utworów w Radiu ECHA chroniona jest ograniczonymi prawami autorskimi. Możemy je rozpowszechniać ponieważ:

właściciele praw do utworu zgodzili się na jego rozpowszechnianie w ten sposób w naszym radiu. Te utwory nie są oznaczone w jakiś szczególny sposób. Mogą one być chronione prawami autorskimi ograniczającymi ich wykorzystanie poza Radiem ECHA.
właściciele praw do utworu rozpowszechnili go na licencji Public Domain (utwory takie oznaczone są jako PD) – więcej TUTAJ
właściciele praw do utworu rozpowszechnili go na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (utwory takie oznaczone są jako CC-BY) – więcej TUTAJ
właściciele praw do utworu rozpowszechnili go na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach (utwory takie oznaczone są jako CC-BY-SA) – więcej TUTAJ
właściciele praw do utworu rozpowszechnili go na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Bez utworów zależnych (utwory takie oznaczone są jako CC-BY-ND) – więcej TUTAJ
właściciele praw do utworu rozpowszechnili go na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjne (utwory takie oznaczone są jako CC-BY-NC) – więcej TUTAJ
właściciele praw do utworu rozpowszechnili go na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach (utwory takie oznaczone są jako CC-BY-NC-SA) – więcej TUTAJ
właściciele praw do utworu rozpowszechnili go na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (utwory takie oznaczone są jako CC-BY-NC-ND) – więcej TUTAJ